Highlights från årsmötet

Här kommer några highlights från 2020års årsmöte.

  • Den nya styrelsen består av:
    • ordinarie ledamöter: Elin Moberg, Erika Hinders, Maria Karlgren, Martina Parborg, Johan Strömberg och Stina Appelkvist.
    • suppleant: Åsa Näsman
  • Våra revisorer Magnus Pettersson och Bo Axelsson fortsätter som revisorer för föreningen.
  • Budgeten för 2020 höll inte hela vägen fram men vi kan se att investeringar i värmepumparna i klubbstugan kommer löna sig på sikt samt att pandemins framfart eller inbrott inte har gjort en allt för stor grop i ekonomin. Detta leder till att budgeten för 2021 blir något stramare men att vi ändå ser ljust på framtiden.
  • I verksamhetsplanen för 2021 blickar vi framåt och hoppas att våra veckoaktiviteter skall kunna komma igång efter hand som restriktionerna lättar och att vi kan rusta upp vår anläggning och planera för nya upptåg som ska gagna medlemmarna.

Mailutskick

Vi har fått flera frågor kring mailutskicket som gick ut med uppmaning att betala medlemsavgiften. Ni skall bara ha fått ETT mail från oss. Har ni fått flera mail eller om ni inte ska vara medlemmar i föreningen så hör av er till ordforande@gistad.com . 
Detta mail gick ut för att testa funktionen. Vi kommer inte att ha detta som vår primära kanal än utan om du håller koll på facebooksidan https://www.facebook.com/GistadSoMK  eller hemsidan http://www.gistad.com/. Vi kommer även att fortsätta dela ut foldrar åtminstone en gång per år för att de som bor i närheten inte ska missa när det är årsmöte eller dags att betala medlemsavgiften. Vi har även flera gånger per år annonser i Åkerbobladet. Efter hand som vi får rutiner att sitta kommer vi att be er lämna in era mailadresser för att i framtiden ha mailen som en kanal. Dock kommer det att dröja ett tag till.