Med anledning av pågående Coronaepidemi:

Klubbens aktiviteter fortsätter tills vidare som tidigare.

Vi ber dock samtliga deltagare att följa direktivet från Folkhälsomyndigheten om att hålla sig hemma vid tecken till förkylning. Detta gäller under den tid man har symtom samt 2 till tre dagar efter det att man känner sig helt frisk.