Mailutskick

Vi har fått flera frågor kring mailutskicket som gick ut med uppmaning att betala medlemsavgiften. Ni skall bara ha fått ETT mail från oss. Har ni fått flera mail eller om ni inte ska vara medlemmar i föreningen så hör av er till ordforande@gistad.com . 
Detta mail gick ut för att testa funktionen. Vi kommer inte att ha detta som vår primära kanal än utan om du håller koll på facebooksidan https://www.facebook.com/GistadSoMK  eller hemsidan http://www.gistad.com/. Vi kommer även att fortsätta dela ut foldrar åtminstone en gång per år för att de som bor i närheten inte ska missa när det är årsmöte eller dags att betala medlemsavgiften. Vi har även flera gånger per år annonser i Åkerbobladet. Efter hand som vi får rutiner att sitta kommer vi att be er lämna in era mailadresser för att i framtiden ha mailen som en kanal. Dock kommer det att dröja ett tag till.