Highlights från årsmötet

Här kommer några highlights från 2020års årsmöte.

  • Den nya styrelsen består av:
    • ordinarie ledamöter: Elin Moberg, Erika Hinders, Maria Karlgren, Martina Parborg, Johan Strömberg och Stina Appelkvist.
    • suppleant: Åsa Näsman
  • Våra revisorer Magnus Pettersson och Bo Axelsson fortsätter som revisorer för föreningen.
  • Budgeten för 2020 höll inte hela vägen fram men vi kan se att investeringar i värmepumparna i klubbstugan kommer löna sig på sikt samt att pandemins framfart eller inbrott inte har gjort en allt för stor grop i ekonomin. Detta leder till att budgeten för 2021 blir något stramare men att vi ändå ser ljust på framtiden.
  • I verksamhetsplanen för 2021 blickar vi framåt och hoppas att våra veckoaktiviteter skall kunna komma igång efter hand som restriktionerna lättar och att vi kan rusta upp vår anläggning och planera för nya upptåg som ska gagna medlemmarna.


Comments are closed.